Γενική Συνέλευση και εκλογές στο Σωματείο Επισκευαστών Οχημάτων και Μηχανουργών Μεσαράς

Ανακοίνωση από το Σωματείο Επισκευαστών Οχημάτων και Μηχανουργών Μεσαράς:

Προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση και εκλογές, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και Αντιπροσώπους στην  Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. την Κυριακή  15/01/2017 στην αίθουσα, 25ης Μαρτίου 96  (διπλά στην Παγκρήτια τράπεζα στις Μοίρες ).                           

Γενική Συνέλευση  Ώρα 8:30 έως 10:00  Εκλογές 10:00 έως 16:00

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να συμμετέχουν, στην μεγάλης σημασίας για τον σύλλογο διαδικασία.