Εγκαίνια την Πέμπτη 4 Μαΐου του trekafe στις Μοίρες

Η Πελαγία Φανουράκη και ο Κων/νος Βαρδάκης

Σ α ς   κ α λ ο ύ ν

την Πέμπτη  4 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ. στα εγκαίνια του trekafe στις Μοίρες, 25ης Μαρτίου 134, τηλ. 2892022223